zpět na výpis příspěvků

SERIÁL – Na ceste k hlbšiemu porozumeniu

SERIÁL – Na ceste k hlbšiemu porozumeniu titulní obrázek

Nedokonalosťou na ceste k dokonalosti – akceptuj svoj strach a nauč sa ho využiť vo svoj prospech

Psychika je mocný vládca. Možno mocnejší, než by mnohí z nás predpokladali. Formuje náš život a ovplyvňuje nás v každom okamihu. Preto by sme na ňu nemali zabúdať a venovať jej oveľa väčšiu pozornosť, než akú sme jej venovali doteraz. Hlavnou pointou seriálu Na ceste k hlbšiemu porozumeniu bude v prvom rade práve rola psychiky a mentálnej pripravenosti v živote tanečníka.

Dnešné chápanie tanca je určované dvomi (podotýkam, nie nutne protichodnými) smermi – športovým a umeleckým. Športovým pre potrebu dobrej kondície spolu s fyzickou a svalovou pripravenosťou na to, aby tanečník podal výkon. Umeleckým pre príbehovosť a seba-vyjadrovanie v rámci tanečného vystupovania.

Čo však performance a spomínané seba-vyjadrovanie znamenajú? Ako im správne porozumieť? Existuje spôsob, ktorým je možné si uvedené pojmy osvojiť a previesť do praxe? Akú úlohu zohráva v odbore tanečníkova individualita a ako ju správne poňať? Aj to sa dozviete v jednotlivých  častiach seriálu Na ceste k hlbšiemu porozumeniu.

Pred pár dňami som mala možnosť navštíviť jedného z najfenomenálnejších odborníkov na psychológiu a sociológiu tanca, autora mnohých publikácií a uznávaného trénera Ruuda Vermeija priamo v jeho holandskom štúdiu. Dva dni intenzívnej spolupráce ma obohatili nielen o odpovede na otázky, ktoré som v sebe riešila už niekoľko rokov. Poskytli mi zároveň nový pohľad na vnímanie tanca a môj život ako taký. Prvá idea, s ktorou by som sa s Vami chcela podeliť, znie nasledovne:

Človek ako individuálna bytosť je ten, kto vytvára a prikladá význam veciam okolo seba.

Jeho život je tvorený rozhodnutiami. O tom, čo si dá dnes na raňajky, o tom, na čo sa zameria počas tréningu, o tom, akú košeľu alebo šaty si vezme na súťaž či o tom, ako sa bude správať k tanečnému partnerovi/partnerke. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že rozhodovanie so sebou vždy nesie isté plusy a mínusy. S každou voľbou ide ruku v ruke riziko straty a hra s takzvaným nulovým súčtom - ak jedno získam, druhé pominie. Pamätajme si, nikdy sa nedá bojovať na viacerých frontoch naraz. Nikdy nedokážeme vyhovieť všetkým. A koniec koncov, prečo by sme aj mali? My sme pánmi svojho života, pánmi našich rozhodnutí, ktoré z nás tvoria originálne bytosti. To, čo si myslia ostatní, je druhoradé, a nás to môže, ale naopak nemusí zaujímať.

Kopec hĺbavých viet, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad podstatou života a štýlom, akým si ho dennodenne plánujeme. Možno sa pýtate - ako však to celé súvisí s tancom?

Verím, že sa medzi Vami nájde niekto, kto aspoň raz pocítil strach. Kto aspoň raz v tanci o sebe pochyboval, neveril si, bál sa zostať sám sebou. Jednoducho kvôli strachu potlačil svoju osobnosť, tanečnú individualitu, ktorá odlišuje a často rozhoduje o víťazovi a porazenom. Prvým krokom k úspechu je spoznať a pomenovať pravú príčinu nášho strachu.
Je to obava z odmietnutia, nepochopenia či zlyhania pred okolím? Jedná sa o strach z toho, čo povedia alebo si budú myslieť ostatní? Ako ohodnotia môj tanečný výkon a pokrok? Či pre nich som dosť dobrý/á?

Slová Ruuda Vermeija mi znejú v hlave dodnes:

„Zabudni na nich. Je to celé o tebe. Akceptuj svoj strach a úzkosť a nauč sa s nimi správne pracovať. Ak si myslíš, že ťa ľudia odsúdia na prvýkrát, ak ťa nepochopia tak ako ty chceš, nevzdaj sa. Daj im druhú šancu. Vysvetli im to znova, inými slovami. Rozprávaj im o planéte, na ktorej žiješ. Pozvi ich na návštevu, dovoľ im, aby ťa spoznávali. ZDIEĽAJ s nimi svoje pocity. ZDIEĽAJ s nimi tvoj zážitok z tanca.“

Inými slovami, neskrývaj samého seba za tanečné figúry, pohyby či znalosti. Využi ich ako prostriedok pre seba-vyjadrenie. Otvor sa voči okoliu. Zatiaľ čo budeš emócie prežívať vo svojom vnútri, nezabudni ich zdieľať s ostatnými. Ľudia chcú spoznať teba, tvoj príbeh. Ponúkni im teda kúsok svojho JA.

Váž si samého seba a budú si ťa vážiť i ostatní. Buď k sebe úprimný a nauč sa akceptovať skutočnosť, že všetko má svoj prirodzený priebeh a vývoj. Nevyčítaj si dnes, kde si mohol byť včera. Vnímaj seba v súvislosti s okolitým svetom, tu a teraz. Prijmi sa takého, aký si. Napriek všetkým nedokonalostiam. Pretože práve nedokonalosť môže byť dokonalá.

A v neposlednej rade, nauč sa strach využívať a premieňať vo svoj prospech. Nepotláčaj ho, nebojuj s ním. Ži s ním v symbióze. Len tak sa môžeš stať silným. Len tak sa môžeš vydať cestou, ktorá vedie k úspechu.


Pokračovanie v ďalšej časti seriálu...

22.10.2018 10:12 Zuzana Sedmáková