zpět na výpis příspěvků

SERIÁL: Krůček po krůčku k dokonalosti - Trenér (1.část)

SERIÁL: Krůček po krůčku k dokonalosti - Trenér (1.část) titulní obrázek

Taneční noviny přicházejí s novým seriálem – Krůček po krůčku k dokonalosti. Jde o myšlenky známé Vibeke Toft, která ve svém rozsáhlém článku podrobněji rozebírá důležité aspekty z oblasti psychologie tance. V první části se budeme věnovat identifikaci trenérských rolí, jejich významu a funkcím.

První část: Identifikace trenérských rolí

S kterým z následujících pojmů se identifikujete?

  • Trenér
  • Coach (kouč)
  • Hostující trenér
  • Lektor/ přednášející
  • Zkoušející
  • Choreograf
  • Specialista
  • Mistr

Je možné, že se mnozí z Vás umí ztotožnit se všemi výše uvedenými. Každý člověk ve svém životě zastává spoustu různých rolí. Jejich rozlišování je velmi důležité i v tanečním světě. Pomůže Vám zjistit, ve které oblasti je potřeba se víc vzdělávat, abyste lépe porozuměli potřebám a očekáváním svých tanečních svěřenců a neustále zdokonalovali Vaše vlastní „produkty“.
V následujících řádcích si podrobněji rozebereme typy trenérských rolí a popíšeme jejich funkci, význam a náplň.

Trenér:

Při učení svěřenců se řídí předem určenými a ověřenými postupy. Jeho výuka se měří individuálním úspěchem jedince, na konkurenci se převážně neklade důraz. Dominuje méně osobní spojení založené na faktech.

Coach (kouč):

Kouč procvičuje mysl a tělo svěřence přes motivaci. Tenhle typ výuky se měří vítězstvím nebo prohrou, je přítomen důraz na konkurenci. Vztah trenéra se studentem je charakteristický silnými osobními vazbami.

Hostující trenér:

Hodnotí schopnosti a dovednosti, nabízí rychlé řešení problémů. Náročné na pokrytí těžších a hlubších témat, které vyžadují čas a neustálé procvičování.

Lektor / přednášející:

Přináší názor na konkrétní subjekt. Hlavní součástí výuky je materiál a jeho následná prezentace. Nejedná se o jednoduchou roli – vyžaduje roky zkušeností a dřiny.

Zkoušející:

Má nastudované písemné materiály a příručky společenského tance, certifikuje profesionální tanečníky. Výborní zkoušející mohou pomoct dobrým studentům lépe pochopit originalitu tanečních kroků a figur, mechanické principy a na nejvyšší úrovni rozvinout nové koncepty založené na již existujícím systému.

Choreograf:

Má mimořádnou schopnost vytvářet a propojovat kroky, které vycházejí z podstaty a charakteru tance, jsou přijatelné pro novodobý styl a dostatečně průlomové na to, aby byly začleněny do budoucího repertoáru známých, běžně používaných a požadovaných figur.

Specialista:

Aby někdo mohl být nazván specialistou, měl by se zaměřit na jeden nebo dva konkrétní okruhy v společenském tanci a svou výuku tomu náležitě uzpůsobit.

Mistr:

Často propojováno se slovy: génius, lídr, mentor nebo expert. V tanečním průmyslu se jedná o pojem související se zdoláním zkoušky času v rámci nabývání potřebných znalostí a vlastních tanečních dovedností. Lidé pod touhle jmenovkou přispěli k rozvoji taneční disciplíny buď jejich vlastním produktem, expertízou nebo pokrokovým myšlením.

Důležité otázky, na které bychom se měli ptát sami sebe jakožto na trenéry:

Co jsem se naučil/a lety zkušeností? Co je potřeba zlepšit? Skutečně produkuju a vytvářím to, co své svěřence učím? Zhodnoťte svou schopnost rozvíjení se jakožto pedagoga. Učíte jednotvárně anebo se neustále snažíte zlepšit své dovednosti při předávání informací svěřencům? Přehodnoťte také, koho učíte. Je obrovský rozdíl trénovat vrcholové tanečníky a svěřence na nižší kvalitativní úrovni. Co Vás dělá výjimečnými? Jak lze tuto výjimečnost změřit?

Při ptaní a nalézání upřímných odpovědí na tyhle otázky se Vaše osobnost a Vaše dovednosti pozvednou a následně Vám pomohou zlepšit i Váš „produkt“.


… pokračování příště


 

05.11.2018 12:40 Vibeke Toft - wdced.com, Překlad: Zuzana Sedmáková
  Přidat článek