zpět na výpis příspěvků

SERIÁL: Krůček po krůčku k dokonalosti (3.část)

SERIÁL: Krůček po krůčku k dokonalosti (3.část) titulní obrázek

Každý žák přijímá a zpracovává informace odlišným způsobem. Proto, aby trenér nebo osobní coach zajistil taneční růst svého svěřence, potřebuje tyto rozdíly vnímat a akceptovat je. V následujícím článku se zaměříme na analýzu procesu vytváření vítězů a tanečních mistrů z různých typů osobnosti.

 

Tady jsou charakteristiky základních osobnostních typů:

 

Perfekcionista

Miluje se zlepšovat a pracovat na sobě. Rád nastavuje pravidla, podle kterých se následně řídí. Nelpí na vítězství. Je pro něj charakteristická vnitří kritika, která zachycuje a monitoruje každou myšlenku. Stará se o to, aby dělal všechno správně, kritika ho většinou nevyvede z míry. Často v sobě potláčí důvody pro radost a potěšení. 

 

Dárce

Svou pozornost při tanci soustředí zejména na partnera (partnerku) a trenéra. Obvykle neumí vyjádřit své vlastní potřeby, může být manipulativní. Namísto sebe upřednostňuje potřeby ostatních.

 

Umělec ("Vítěz")

Vystupování před řadou diváků mu nedělá sebemenší problém. Jeho vnitří touhou je být lepší než ostatní. Rád na sebe upozorňuje a často zapomíná na pocity.

 

Romantik

Potřebuje neustále vyjádřovat své vnitřní pocity a emoce. Cítí se vyjímečně a tuhle vyjímečnost rád sdílí i s okolím. Neustále hledá správnou přísadu pro osobní štěští. Často se cítí být opuštěn, což se promítá do jeho přesvědčení o vlastní nemilosrdnosti.

 

Pozorovatel

Má rád fakta a jeho myšlení se zakládá na logice. Bývá tvůrcem nových modelů, které fungují lépe než předešlé. Strání se emocí a upřednostňuje pozorování před účastí.

 

Skeptik

Exceluje ve vystupování, když se jeho touhy po bezpečí a loajálnosti naplní. Ke všemu se staví opozičně a skepticky.

 

Optimista

Typickými znaky jsou pozitivita a potřeba neustálé stimulace. Miluje nové zážitky a těžko snáší opakování a stereotyp. Má potíže s dodržováním závazků.

 

Silná osobnost ("Šéf")

Je rád, když má kontrolu sám nad sebou. Tvrdě pracuje, je vždy dobře připraven a nesnese pocit slabosti. Má sklony k agresivitě, zastrašování a impulzivnímu chování. Nepřizná si a popírá vlastní zranitelnost.

 

Klidná osobnost

Má ráda krásu a harmonii, často je nachází v umění. Nahlíží na věci z role mírotvorce a harmonizátora. Vyhýbá se konfliktům a snaží se najít ty nejvhodnější řešení problémů. Tento typ osobnosti má tendenci být ambivalentní ke svým vlastním potřebám a cílům.

 

Kromě nalezení správného přístupu k žákovi na základě jeho typu osobnosti je taky potřebné objevit, jakým způsobem nejlépe vstřebává přijímané informace. Pedagogové rozlišují několik druhů inteligence. Abychom jsme v tanečním oboru dospěli k co nejvyšší efektivitě, můžeme použít jednu, dvě nebo i více z následujících:

 

Lingvistická inteligence - schopnost vstřebávat informace s lehkostí porozumění a ihned je aplikovat v praxi

 

Kinesteticko-tělesná inteligence - učení na základě doteků

 

Prostorová inteligence - schopnost zlepšovat se na základě toho, co vidím a dovednost učit se porozováním lepších a kvalitnějších tanečníků

 

Hudební inteligence - jeden z nejdůležitejších faktorů, jedná se o schopnost vcítit se a sladit se s hudbou

 

 

...rozšířením téhle tématiky se budeme věnovat v další části seriálu

 

21.11.2018 17:06 Vibeke Toft - wdced.com, Preklad: Zuzana Sedmáková
  Přidat článek